Oferta opracowania oraz wdrożenia

wewnętrznej procedury AML

dostosowanej do obowiązków firmy dealerskiej

Jeśli są zainteresowani Państwo niezobowiązującą ofertą, prosimy o wypełnienie poniższego formularza

Procedura AML - baza wiedzy

Wpłata gotówkowa za pojazd w kasie o wartości równej lub przekraczającej 10 000 euro, bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

Kiedy dealer staje się instytucją obowiązaną?

Kiedy należy dokonać weryfikacji?

Przed nawiązaniem stosunków gospodarczych.

Jak dokonać weryfikacji?

Ustalenie danych identyfikacyjnych na podstawie dokumentu zawierającego aktualne dane z wyciągu z właściwego rejestru lub innych dokumentów, danych lub informacji pochodzących z wiarygodnego i niezależnego źródła.

Ustawa AML nakazuje identyfikować imię, nazwisko oraz obywatelstwo beneficjenta rzeczywistego, ale daje również podstawę do przetwarzania innych danych takich jak nr PESEL (lub data urodzenia, jeżeli nie nadano nr PESEL), państwo urodzenia, adres zamieszkania.

Jakie dane należy obowiązkowo zidentyfikować?

Co zawiera Procedura AML?

Listę czynności podejmowanych w celu ograniczania ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu i właściwego zarządzania zidentyfikowanym ryzykiem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Zasady stosowania środków bezpieczeństwa finansowego.

Zasady przechowywania dokumentów oraz informacji.

Określenie zasad zgłaszania przez pracowników rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu AML.

Zasady kontroli wewnętrznej lub nadzoru zgodności działalności firmy z przepisami o AML oraz zasadami postępowania określonymi w wewnętrznej procedurze.

Załączniki pomocne w stosowaniu w praktyce postanowień zawartych w Procedurze AML, m.in. oświadczenie, do którego podpisania zobowiązani są pracownicy dealerstwa.

Proszę o szczegółową ofertę

Kontakt

Jakub Konieczny

W przypadku pytań lub wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji