Jeszcze tylko 10 dni na zgłoszenie do Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

PROCEDURA AML

SZKOLENIE

Zbliża się ważny termin związany z ustawą AML, która określa zasady i tryb przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Tylko do 13 lipca przedsiębiorcy mają czas na dokonanie zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Powstaje jednak ważne pytanie: czy obowiązek dotyczy tylko tych dealerów, którzy na podstawie ustawy AML są tzw. instytucjami obowiązanymi, czy wszystkich firm dealerskich, które działają na bazie różnego rodzaju spółek?

Jak wskazuje Kamila Piernik-Wierzbowska, radca prawny z kancelarii Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni, obowiązek wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych dotyczy każdej spółki jawnej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej. Oznacza to, że nie trzeba być instytucją obowiązaną w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, aby podlegać pod obowiązek zgłoszenia danych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Ekspert wyjaśnia również, czym właściwie jest wspomniany Rejestr oraz jakie informacje są potrzebne do dokonania zgłoszenia. Kamila Piernik-Wierzbowska mówi również o tym, z jakimi konsekwencjami muszą liczyć się dealerzy, którzy do 13 lipca nie dokonają zgłoszenia do CRBR i kto konkretnie – w ramach danej spółki – jest zagrożony karą?

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ: